Craniosacral Therapy and Alzheimer’s

Onderaan deze pagina treft u de tekst in het Nederlands aan.

Craniosacral therapy is a perfect complementary treatment for Alzheimer’s disease and dementia. Craniosacral therapy helps to improve the fluid circulation throughout the body and brain. Further it reduces stress and can help to unlock traumas. Together with a healthy diet, meditation and physical activity, craniosacral therapy also has great benefits in prevention of Alzheimer’s.

What is Alzheimer’s Disease?

Alzheimer ’s disease is a chronic neurodegenerative disease. The disease usually starts with short term memory loss. Later symptoms include language problems, mood swings, and disorientation and behavioral issues. Finally the patient is totally dependent on its environment. The average live expectancy following diagnosis is 3 until 9 years.

Cause of Alzheimer’s?

About the exact cause of Alzheimer’s disease scientist haven’t found the definite answer. What is clear is that the so-called amyloid plaques play an important role in the cause of the disease. Amyloid plaques are aggregates of folded proteins that stick to getter in the brain outside of the neurons. All people aging will have these plaques in their brain. For some people it only goes faster and they will show the characteristics of Alzheimer’s.

Current Treatment of Alzheimer’s disease

Current treatment for Alzheimer patients can’t cure the underlying cause. There is medication that can soften or temporarily improve the symptoms. Such as medication that improves the signals of neurons, which improves memory. There are a lot of, mainly pharmaceutical, treatments investigated at the moment in different clinical trials. Some try to stop the making of the proteins that form the plaques. Other medication aims to improve the functioning of the immunesystem.

Alternative Treatments for Alzheimer’s

There are also different alternative therapies that can help Alzheimer’s patients or work preventively. Physical activitities reduce the risk of Alzheimer’s. It doesn’t matter if its swimming, walking, gardening or dancing, moving is good for the brain. It also has been shown that is never too late to start to become active. Next to physicical activity also activities that stimulate the brain like boardgames, crosswordpuzzles, playing music or social interactivity reduce the risk for Alheimer’s disease. Meditation also has been proven to have benefits for Alzheimers patients.

Diet is another major factor that can reduce the risk to get Alzheimer’s. Red meat, not good for the heart, is also not good for the brain. Fatfy fish (salmon, tuna, mackerel, eel) on the other hand have been shown to be good against Alzheimer (see article). This is likely to be caused by the high level of fatty omega-3 acids in fatty fish.  These fats are also contained in seeds and nuts. Especially walnuts are very healthy for brain and heart. Further cacao, curcuma and coffee have been claimed to be good for brain and reduce the risk of Alzheimer’s disease.

Craniosacral Therapy and Alzheimer’s

Why is craniosacral therapy a very effective treatment for Alzheimer’s Disease? During a a treatment the therapist makes contact with the cerebrospinal fluid which flows along the spine from sacrum until the cranium (skull). In the brain the brainfluid with a lot of waste is drained into the cerebrospinal fluid system. This waste includes these beta amyloid proteins, which aggregates in the brains of Alzheimer’s patients.

With aging the daily turnover of cerebrospinal fluid reduces significant. For people with Alzheimer’s Disease it reduces with 75% (see link). This not only causes that more waste stays in thebrain. It also means less important nutrients and vitamins enter the brain. Craniosacral therapy causes a better circulation of the cerebrospinalfluids and gives more space. So you can imagine that the waste can be better removed from the brain and more nutrients will be fed to the brain. This on its own already should have a big impact in prevention or treating of Alzheimer’s disease.

In an interview about craniosacral therapy and dementia on the website Psychologytoday Michael Morgan of the Upledger Institute gives a few reasons why craniosacral therapy helps to combat dementia. The first reason is that it helps to reduce stress. As I have shown earlier, stress has a negative influene on Alzheimer’s. Further he states that craniosacral therapy reduces inflammation througout the brain and body. Inflammation of brain tissue is a characteristic of Alzheimer’s. Craniosacral therapy can help to strengthen the immunesystem and combat these inflammations.

There has been done scientific research about the effect of craniosacral therapy on dementia. This research showed that there was a significant improvement on seniors with dementia. The nursing staff and family also noted these improvements. Clients started to recognize people again. One woman even began to talk complete sentences again and could feed herself again.

In an interview with craniosacral therapist Janneke Borghans on my Dutch blog, she tells “cranio brings rest, but above all it helps closing off traumatic processes. People with dementia often have unresolved traumas that they already carry througout their lives, because their head can’t control it any longer, it finally can leave their body. This allows them to pass away more quietly.” Janneke Borghans works as a craniosacral therapist in a hospice with patients with dementia. Although traumas are not the first indication while working with dementia, it often comes up. Craniosacral therapy is then really good to guide the client through the process and let go of the surpressed emotions.

In summary craniosacral therapy is a very effective treatment for dementia and Alzheimer’s Disease. Especially in combination with meditation it could be very healing. For prevention I also would advise regular craniosacral treatment together with a healthy diet and more physicical activity.

Click here to make an appointment for a craniosacral therapy treament. I give craniosacral therapy sessions in the Amsterdam, the Netherlands in combination with meditation excersises. If necessary I will visit on location to give the treatment.

Dit artikel is overgenomen van Energy is Flowing. Met dank aan Willem Visser.

 

 

Alternatieve behandelingen bij Alzheimer


Wat zijn alternatieven methoden om te helpen bij Alzheimer? Wat voor voeding kan helpen bij Alzheimer? Waarom kan cranio-sacraal therapie in het bijzonder helpen bij het voorkomen en behandelen van de Ziekte van Alzheimer.
 

Wat is de Ziekte Alzheimer?

De Ziekte van Alzheimer is een chronische degeneratieve ziekte van de hersenen. De ziekte begint met geheugenstoornissen. In het begin is vooral het kortetermijngeheugen aangetast, in een later stadium ook het langetermijngeheugen en komen stemmingswisselingen zoals depressie voor. Uiteindelijk is volledige dementie het gevolg en is de patient geheel van zijn omgeving afhankelijk. Geleidelijk vallen lichaamsfuncties uit en is de dood het gevolg. De gemiddelde levensverwachting, na het stellen van de diagnose is 3 tot 9 jaar.

Oorzaak van Alzheimer?

Over de exacte oorzaak van de Ziekte van Alzheimer zijn wetenschappers het nog niet eens. Wat wel duidelijk is dat de zogenoemde beta-amyloide plaques een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. De beta-amyloïde plaques zijn samengeklonterde draden van eiwitten buiten de cellen die zich opstapelen in de hersenen.

De beta-amyloïde eiwitten onstaan door een systeemfoutje in de hersencellen. Zogenoemde APP eiwitten die gebruikt worden voor het maken van nieuwe vertakkingen voor neuronen worden opgebroken door het verkeerde enzym (beta-secreatase).  Hierdoor onstaan de beta-amyloïde eiwitten die door de celmembranen worden afgescheiden in de hersenvloeistof. Hier zullen de beta-amyloïden blijven rond drijven tot zij in de cerebrospinale vloeistof wordt uitgescheiden. Het kan echter ook samenklonteren rond neurieten of gliacellen om beta-amyloïden plaques te vormen. Bij ieder mens zullen op leeftijd beta-amyloïde plaques onstaan in de hersenen. Bij sommigen mensen zal het echter sneller gebeuren en zij zullen dan ook eerder symptomen van Alzheimer laten zien. Dit kan veroorzaakt worden door erfelijke mutaties waardoor ze teveel APP produceren of dat ze defecte secreatase enzymen hebben, die eerder fouten maken dan gewoonlijk.

De exacte link tussen de beta-amyloïde plaques en de Ziekte van Alzheimer is echter nog niet bewezen (1).  Onderzoeken bij ratten met ingespoten kleine losse beta-amyloïde deeltjes (monomers) laat zien dat de ratten al symptomen van Alzheimer laten zien zoals vergeetachtigheid. Dit lijkt er dus op te wijzen dat niet de plaques, maar de kleine losse stukjes die de plaques vormen, Alzheimer symptonen veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat zij als een soort stof in de ogen het vermogen van neuronen doen afnemen om signalen te ontvangen.

De beta-amyloide plaques rond neuronen in de hersenen.

Een andere theorie stelt dat de plaques niet ontstaan door beta-amyloiden die door een cel zijn uigescheiden, maar pas ontstaan buiten de cellen nadat een cel vol beta-amyloiden uit elkaar barst (2). De neuroon is dan kapot en op de plek waar die was ontstaan de plaques. Als meerdere neuronen in een hersengebied uit elkaar barsten worden de neuronen dus door steeds grotere plaques vervangen . De functie van het betreffende hersengebied zoals praten of kortetermijngeheugen zal dan aangetast zijn. Dit zijn symptomen van Alzheimer.

Aan de andere kant is aangetoond dat het wegnemen van de plaques ook de symptomen van de ziekte wegneemt. Een uitleg hiervan kan zijn dat de plaques zich zich verhouden tot de hersenvloeistof als een kristal in een chemische vloeistof (3). Dus er komen continu steeds stukjes amyloïdes vast te zitten in plaques, maar ook stukjes laten los, zodat de ratio plaques tot vloeistof hetzelfde blijft, net als bij het kristal in de scheikunde proef. Er is een balans tussen de drijvende moleculen die loslaten van het kristal en de drijvende moleculen die zich weer vastklampen aan het kristal. Met deze uitleg hoeven beide theorieën elkaar dus niet tegen te spreken.

Aanpak van Alzheimer

De huidige medicijnen gebruikt voor Alzheimer patienten kunnen alleen de symptomen verzachten, de onderliggende oorzaak wordt niet genezen.  Zo zijn er medicijnen die de signalen van neuronen verbeteren, wat het functioneren van het geheugen verbetererd. Verder zijn er verschillende medicijnen in ontwikkeling, aangezien er heel veel geld beschikbaar is voor onderzoek tegen Alzheimer. Sommige proberen de werken van de enzymen te veranderen. Andere trachten het immuunsysteem te stimuleren om de plaques te verwijderen.

Deel deze pagina
  • gplus
  • pinterest